Belangrijke adressen

Kerkelijk Bureau

Piet Heinlaan 35
tel.nr. 0251 674410

  

Kerkenraad

Voorzitter:
IJmte van Gosliga
tel. 0251-656013

Scriba:
Postbus 145, 1900 AC Castricum
tel. 0251 654428

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:(ad interim)
Frans van Meggelen
tel, nr. 0251 658434

Secretaris:
Henk van der Leest
Postbus 104, 1900 AC Castricum
tel.nr. 06 33716138

Pastoraat

Pastoraat telefoon: tel. 06-47217410

Diaconie

Voorzitter a.i.: Johan Streefland

Secretaris a.i.: Peter de Bie
Postbus 145, 1900 AC Castricum
telefoon: 

Kerkblad Over en Weer

Redactie adres:
Prinses Margrietstraat 15
1901 DD Castricum

Bezorgdienst:
Piet Heinlaan 35
tel.nr. 0251 674410

    

Beheer Dorpskerk, De Schakel en Kerkhof

Pieter Verveer
emailadres
tel: 0251-654807