Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering kerkenraad
  Datum & tijd
  Onderwerp Zie de agenda
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Download de agenda
 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk