Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering Diaconie
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel