Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp moment van verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Iedere donderdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig; u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag.
  Bijlage Download
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Elke vrijdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden “Voor wie steek jij een kaarsje aan?”
  Bijlage Download
 • Vergadering Kerkenraad
  Datum & tijd
  Onderwerp Download de agenda
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden Agenda is in te zien
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Elke donderdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig; u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag.
  Bijlage Download
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden “Voor wie steek jij een kaarsje aan?”.
  Bijlage Download
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Elke donderdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig; u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag.
  Bijlage Download
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Elke vrijdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden “Voor wie steek jij een kaarsje aan?”
  Bijlage Download
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk