Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Gemeentevergadering
  Datum & tijd
  Onderwerp Advies beroepingscommissie over te beroepen predikant
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden zie Actueel Gemeentenieuws
  Bijlage Download
 • Vergadering kerkenraad
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Pastorale inloop
  Datum & tijd
  Onderwerp Gesprek met Pastor Eveline Masetti
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Zin in een kop koffie, thee en een gesprek