Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Maal en verhaal
  Datum & tijd
  Onderwerp Verhaal door Eveline of Tineke
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Kosten: € 7,50 per avond; opgeven bij 06-10571560 of mail naar maalenverhaal@pkcastricum.nl
  Bijlage Download