Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering kerkenraad
  Datum & tijd
  Onderwerp Zie de agenda
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Agenda downloaden
 • Vergadering diaconie
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
 • Vergadering kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • Pastorale inloop
  Datum & tijd
  Onderwerp Gesprek met Pastor Eveline Masetti
  Plaats Maranathakerk (zaal 3)
  Bijzonderheden Zin in koffie, thee en een gesprek
 • Maal en verhaal
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Kosten: € 7,50 per avond; opgeven bij 06-10571560 of mail naar maalenverhaal@pkcastricum.nl
 • Excursie Landgoed Duin en Bosch
  Datum & tijd
  Bijzonderheden Zie Over en Weer september 2019
 • Orgelconcert
  Datum & tijd
  Onderwerp Orgelconcert en zang
  Plaats St Pancratius
  Bijzonderheden Zie download
  Bijlage Download