Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • gespreksgroep Sans Souci
  Datum & tijd
  Onderwerp Een dan bepaald thema
  Plaats Sans Souci
  Bijzonderheden Iedereen is welkom
 • Maal en Verhaal
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Kosten: € 7,50 per avond; opgeven bij 06-10571560 of mail naar maalenverhaal@pkcastricum.nl