Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

  • Gespreksgroep Sans Souci
    Datum & tijd
    Onderwerp Gespreksthema ter plekke bepaald, leiding: Eveline Masetti
    Plaats Sans Souci
    Bijzonderheden Ook niet Sans Souci-bewoners zijn van harte welkom