Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Pastorale inloop
  Datum & tijd
  Onderwerp Gesprek met Pastor Eveline Masetti
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Zin in een kop koffie, thee en een gesprek
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig; u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag.
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Open kerk
  Datum & tijd
  Onderwerp moment van verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Iedere donderdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig; u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag.