Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • Ccntate WItte Duif
  Datum & tijd
  Onderwerp Cantate "De taal der liefde"
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden zie de download
  Bijlage Download
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Dauwtrappen op Hemelvaartdag
  Datum & tijd
  Onderwerp Dauwtrappen in Duin
  Plaats Dorpskerk verzamelen
  Bijzonderheden zie download
  Bijlage Download
 • Orgelconcert
  Datum & tijd
  Onderwerp Orgel concert in de Pancratiuskerk
  Plaats Castricum
  Bijzonderheden Zie te downladen toelichting
  Bijlage Download