Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • KERSTCONCERT CONNECTION IN LIMMEN
  Datum & tijd
  Plaats Zuiderkerk in LimmeN
  Bijzonderheden Lees de bijlage
  Bijlage Download
 • Duifje over kunst en iconen
  Datum & tijd
  Onderwerp Kunst en iconen rond het verhaal van kerst.
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden zie bestand
  Bijlage Download
 • Vergadering Diaconie
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats De Schakel
 • Kerstnacht met de Witte Duif
  Datum & tijd
  Onderwerp Projectkoor van de Witte Duif met "Een engel op je pad"
  Plaats Dorpskerk
  Bijzonderheden zie bijlage
  Bijlage Download