Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 
Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering Kerkrentmeesters
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • Vergadering Kerkenraad
  Datum & tijd
  Onderwerp Zie de agenda
  Plaats De Schakel
  Bijzonderheden Download de agenda
  Bijlage Download
 • Open kerkd
  Datum & tijd
  Onderwerp Moment van verstilling
  Plaats Elke donderdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden Pastor Eveline Masetti is aanwezig, u kunt een voorbede schrijven voor de dienst op de (eerst)volgende zondag
 • Open kerkv
  Datum & tijd
  Onderwerp Verstilling en een kaars aansteken
  Plaats Elke vrijdag in de Dorpskerk
  Bijzonderheden “Voor wie steek jij een kaarsje aan?”