Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Afscheidsbijeenkomst Dick van Arkel
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Zie Over en Weer september 2019
 • Vergadering diaconie
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
 • Maal en verhaal
  Datum & tijd
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Kosten: € 7,50 per avond; opgeven bij 06-10571560 of mail naar maalenverhaal@pkcastricum.nl