Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

 • Vergadering Moderamen
  Datum & tijd
  Plaats Dorpskerk
 • RvK Een maaltijd, een film en een gesprek
  Datum & tijd
  Onderwerp Keuze pastores Castricum en Uitgeest
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Kosten: € 5,-- per avond
 • RvK Een maaltijd, een film en een gesprek
  Datum & tijd
  Onderwerp Keuze pastores Castricum en Uitgeest
  Plaats Maranathakerk
  Bijzonderheden Kosten: € 5,-- per avond