Protestantse Kerk Castricum

Zorg bij ernstige ziekte

Bij ernstige ziekte en overlijden kunt u altijd een beroep doen op de pastorale zorg van een van de predikanten of een pastoraal medewerken.
De pastores zijn ook te bereiken door tussenkomst van het pastoraal meldpunt tel. 06-47217410.