Protestantse Kerk Castricum

Waar is welke kerkdienst?

De ‘gewone' diensten, die ook via Radio Castricum worden uitgezonden, worden afwisselend een maand lang in de Dorpskerk en in de Maranathakerk gehouden; zoveel mogelijk gaat hierin de eigen predikant voor.
Daarnaast verzorgd de vaste gastpredikant ds. Simon Zuidema een aantal diensten per jaar.

In deze diensten wordt het leesrooster uit Kind op Zondag gevolgd. 

In de ‘andere' kerk zijn zo nu en dan diensten met een speciaal karakter (bijv. een Iona-, Thomas- of Taizé-dienst.)
Eén keer per maand is er een gezinsviering.