Protestantse Kerk Castricum

Diensten in de Dorpskerk

 

Taizé-avondgebed: Het Taizé-avondgebed valt onder auspiciën van de Raad van Kerken Castricum; en vindt plaats elke maandag om 19.00 uur in de Dorpskerk. Inloop vanaf 18.45 uur.

Alle diensten in de Dorpskerk beginnen om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven)
 

22 oktober; 10.00 uur: Ds. Dick van Arkel; Doopdienst; mmv. het liturgiekoor

29 oktober; 10.00 uur: Ds.. Simon Zuiderma; Maaltijd van de Heer

5, 12  en 19 november zijn de diensten in de Maranathakerk

26 november; 17.00 uur: Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 
                                                   Ds. Dick van Arkel en Mevr. Eveline Masetti

De diensten op zondag om 10.00 uur in de Maranathakerk of de Dorpkerk zijn ook te beluisteren via radio Castricum (FM 105 of kabel FM 104,5)