Protestantse Kerk Castricum

Actie kerkbalans 2018

20-10-2017

Werk voor de Kerk

Aan het 60-tallig stelsel van de Babyloniërs hebben we te danken dat een uur uit 60 minuten bestaat en een minuut uit 60 seconden. De Grieken bepaalden dat een dag uit twee delen bestaat: een dag en een nacht, op grond van hun 12-tallig stelsel elk 12 uur, dus per etmaal. En daar moeten wij het vele millennia later nog altijd mee doen (een klein rekensommetje levert ruim 700 uren per maand op!).

En in die 24 uren per dag moeten we van alles en nog wat doen. Soms zoveel dat we wensten dat we evenals Jozua konden zeggen: “Zon, sta stil”. Maar ja, dat lukt ons moderne mensen anno 21e eeuw niet en dus verzuchten we: “Ik heb geen tijd” (eigenlijk een rare opmerking, want we hebben al duizenden jaren 24 uren per dag, het is net waar je je tijd aan besteedt).

 Desondanks heeft de kerk de moed om aan haar leden te vragen om een stukje tijd te besteden aan ‘Werk voor de Kerk’.

Er is zoveel te doen. En vaak heel leuk en dankbaar werk. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die slecht er been zijn even naar de ouderencontactmiddag brengen ( 1 uur per maand).

Of meedoen met het Klus- en Groenteam van de Dorpskerk ( 3–4 uren per maand).

Maar natuurlijk zijn er ook mensen nodig die in de brede zin willen meedenken en doen met  het jeugd- en jongerenwerk, het pastoraat, het diaconaat en het beheer van de kerk ( 10-20 uren per maand). En voor hen die nog meer hooi op de vork kunnen nemen zijn er klussen die meer dan 20 uren per maand vergen.

Kortom, genoeg klussen voor elk wat wils. 

In de enveloppe van de Aktie Kerkbalans “Geef voor de Kerk” vindt jij/u ook een kaartje “Werk voor de Kerk”. Het één (geld geven) kan niet zonder het ander (tijd geven). Op dat kaartje kunt u aangeven  of we jou/u eens mogen bellen om te vragen wat u graag voor de kerk zou willen doen en hoeveel tijd u daarin wilt steken.

Namens de kerkenraad, Johan Streefland.

« Terug naar het nieuws overzicht