Protestantse Kerk Castricum

Actie kerkbalans 2018

11-10-2017

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2018 staan in de startblokken.

Het motto is “Geef voor je kerk”. Dan wordt natuurlijk geld bedoeld. En dat is nodig, want zonder geld geen kerkgebouwen, geen predikanten en geen kerkelijk werkers. Zo simpel is dat.

Maar in de kerk is meer nodig dan alleen maar geld. Wat dacht u van de vele vrijwilligers die hun  steentje bijdragen door eenzame of zieke gemeenteleden te bezoeken, mensen te helpen met financiële problemen, oudere gemeenteleden een gezellige middag te bezorgen, onderhoudsklussen uit te voeren, het kerkblad rond te brengen, kinderdiensten te verzorgen en nog veel en veel meer.

Onze kerk verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er veel vrijwilligers actief zijn op tal van terreinen. Maar toch vallen er hier en daar gaten, vandaar dat we bij de Actie Kerkbalans ook aan gemeenteleden willen vragen of zij bereid zijn om tijd in de kerk te steken, als zij dat nog niet doen.

De Actie Kerkbalans 2018 gaat dus komend jaar niet alleen om “Geef voor je kerk” maar ook “Werk voor je kerk”. In het decembernummer van Over en Weer hoort u meer.

Namens de kerkenraad, Johan Streefland

« Terug naar het nieuws overzicht