Protestantse Kerk Castricum

Contact

Wilt u contact met iemand van onze kerk? Belt u dan onze predikant  ds. Dick van Arkel, de pastoraalwerker mevr. Eveline Masetti.

Ook wanneer u dringend (pastorale) hulp nodig heeft kunt U hen bellen. Ook kunt u dan contact opnemen met Corrie Verveer. of een van de andere leden van het Pastorale Team.

De voorzitter en de scriba van de kerkenraad kunt u via  dit  emailadres bereiken. 

Alle andere belangrijke adressen - bijvoorbeeld in gevallen van overlijden, bij geboorte of huwelijk - of contact met de kerkenraad of kerkrentmeesters vindt u op de adrespagina.

Voor de route naar de Maranathakerk en de Dorpskerk hebben we een routebeschrijving gemaakt.

Wilt U een bericht sturen zowel naar de redactie van Over en Weer als naar de webredactie, dan kunt u volstaan met verzenden naar de redactie van Over en Weer

Berichten alleen bestemd voor de website stuurt u naar de webredactie.

Mededelingen voor de zondagsbrief kunt u per email doorgeven. Op een andere plaats van de website vind u een pagina met uitgebreidere instructies. voor het gebruik van dit mededelingencircuit.