Protestantse Kerk Castricum

Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

11 december 20.00 uur
betreft

Vergaderng diakonie

plaats

Dorpskerk

12 december 20.00 uur
betreft

Vergadering Kerkrentmeesters

plaats

Maranathakerk

bijzonderheden
Onder voorbehoud
18 december 20.00 uur
betreft

Vergadering Moderamen

plaats

Dorpskerk

20 december 19.00 - 20.00 uur, inloop 18.30 uur
betreft

Raad van Kerken

onderwerp

Ruimte voor stilte en meditatie

plaats

St. Pancratiuskerk

bijzonderheden
onder leiding van Kiki Kint of Hilda de Haan