Protestantse Kerk Castricum

Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

5 mei dinsdag 20.00 uur
betreft

Vergadering Moderamen

plaats

Dorpskerk

7 mei 11.00 - 11.30 uur
betreft

Korte maandelijkse bijeenkomst

onderwerp

Stilstaan bij een bijbeltekst, een kaars aansteken

plaats

Maranathakerk

7 mei 19.45 uur
betreft

Vergadering kerkenraad

onderwerp

Zie agenda

plaats

De Schakel

14 mei 20.00 uur
betreft

Vergaderng diakonie

plaats

Dorpskerk

15 mei 20.00 uur
betreft

Vergadering Kerkrentmeesters

plaats

Maranathakerk

16 mei 19.00 - 20.00 uur; inloop 18.30
betreft

Raad van Kerken

onderwerp

Ruimte voor stilte en medetatie

plaats

St Pancratius

bijzonderheden
Onder leiding van Kiki Kint of Hilda de Haan
18 mei 10.00 - 11.30 uur
betreft

Gespreksgroep Sans Souci

onderwerp

Een thema ter plekke gekozen

plaats

Sans Souci

28 mei 18.00 - 20.30 uur
betreft

Maal en verhaal

onderwerp

Eveline Masetti vertelt een verhaal

plaats

De Schakel