Protestantse Kerk Castricum

Agenda

Op deze pagina's treft U per maand een overzicht aan van alle activiteiten die in het kader van de Protestantse Kerk Castricum worden georganiseerd. Kerkdiensten zijn er niet bij opgenomen, omdat daar een aparte pagina voor gereserveerd is. 

Raadpleeg voor activiteiten van de Raad van Kerken hun eigen website

23 oktober 18.00 - 20.30 uur
betreft

Maal en Verhaal

onderwerp

Eveline Masetti vertelt een verhaal

plaats

De Schakel

30 oktober 19.45 uur
betreft

Vergadering kerkenraad

onderwerp

Zie agenda

plaats

De Schakel