Protestantse Kerk Castricum

 Wie wij zijn.....

Leven vanuit de kracht van een droom, beleidsplan 2014 - 2018 en jaarplan 2014

De Protestantse Kerk in Castricum is een gastvrije open kerk, waar iedereen welkom is. Door een fusie is een pluriforme kerk ontstaan met een gezamenlijk profiel, waaraan we herkend willen worden. 

In het jaarplan 2014 wordt het beleidsplan voor het jaar 2014 concreet gemaakt. De beleidsvoornemens van de kerkenraad, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters én van de werkgroepen zijn in het jaarplan opgenomen.       

 

Stichting "Castricums monument ons een zorg" ontfermt zich
sinds 1996 over het rijksmonument de Dorpskerk


Speciaal voor......gasten

U bent welkom! Hier vindt u de route naar de kerk. ”Bent u benieuwd naar het eigene van onze kerkdiensten?” Misschien is het een idee om een toelichting op onze liturgie te lezen: meer...
 

 ...kids en jongeren

Geloof en leven, daar gaat het over in heel veel activiteiten en projecten voor kinderen, hun ouders, en jongeren. Er wordt voor de verschillende leeftijdsgroepen heel wat georganiseerd. Het begint met de kinderopvang bij een kerkdienst, maar er is veel  meer...
 

...ouderen

Vervoer naar de kerk nodig, een cursus volgen, een kerkdienst beluisteren? Behoefte aan onderling contact met andere ouderen of een speciale middag of activiteit voor ouderen volgen? meer..
 

...wie wil meedoen

Wilt u ons helpen in de kerk? Er is altijd werk aan de winkel. Diaken worden, meezingen in een koor, hulpkoster zijn, gemeenteleden bezoeken... 
 

... iedereen

Als je maar zoekt is op Internet alles te vinden.
Wij zochten (en vonden) een aantal nuttige links.

*Raadpleeg de website van de Raad van Kerken Castricum

Kerk en leven

Telefonisch pastoraal meldpunt; 06-47217410

Onze kerk kan een rol hebben in uw leven. Juist bij belangrijke gebeurtenissen:

 

Service 

* Ik wil graag... 

- Kerkblad Over en Weer:   laatste en eerdere nummers.
- De nieuwste Zondagsbrief
- De kerkdienst beluisteren
- Opgehaald worden

* Ik wil me abonneren op...

digitale Over en Weer
- digitale Zondagsbrief
- digitaal PKCspoedbericht

Reageer!

Stuur reacties op en stukken voor de site naar de webredactie via dit adres.